Utställningar

Kvinnligt företagande

En utställning om kvinnligt företagande är klar i Rådhuset och när Corona restriktionerna medger kommer den att öppnas!
Se även information på Facebook om denna!

 

2018 års sommarutställning "Laholmare förr och nu" i Galleri Smedjan hade över 1200 besökare.
Utställningen arrangerades av Nils Danred och Christian Wahl