Utställningar

2018 års sommarutställning "Laholmare förr och nu" i Galleri Smedjan hade över 1200 besökare.
Utställningen arrangerades av Nils Danred och Christian Wahl