Olsheden – Trydell

"Främjare av ord och bild"

Två laholmare och ungdomsvänner, Jan Olsheden och Göran Trydell, fyllde 1988 femtio år. Födelsedagen firades gemensamt, men istället för personliga gåvor uppmanades vänner och affärsbekanta att sätta in pengar i en fond. Då lades grunden till ”Jan Olshedens och Göran Trydells stipendiefond för främjare av ord och bild”.
Stipendiet delas ut i samband med Föreningen Gamla Laholms årsmöte.

 

2018              Jakob Mjöbring