Karl-Gustaf Jönsson

Karl-Gustaf Jönssons minnesfond

Karl-Gustaf Jönsson (1928 – 1997) bodde under många år i Laholm. Han var en konsekvent och kompromisslös konstnär, som med ambition, eftertänksamhet och envishet ständigt prövade materialens och motivens möjligheter.
Fonden förvaltas av Föreningen Gamla Laholm. Stipendiekommitté: Lars-Göran Persson, Lars Harrysson.
Följande stipendiater har utsetts:

1999              Per Pålsson
2000             Ockie Nidsjö
2001              Tomas Jönsson
2002              Ingen utdelning
2003              Monica Hallberg
2004              Ingen utdelning
2005              Agneta Göthesson
2006              Eva Göransson
2007              Bernt Göransson
2008              Björn Rosendal
2010              Ann-Lis Krüger
2011               Ingen utdelning
2012              Gitt Grännsjö
2013-16        Ingen utdelning
2017              Margareta Ek och Peter Bengtsson

YSBY Ysbyparet och allkonstnärerna Peter Bengtsson och Margareta Ek fick glädjen att motta årets Karl-Gustaf Jönsson-stipendium.

Det var med överraskning som övergick till glada miner då konstnärsparet Peter Bengtsson och Margareta Ek blev årets Karl-Gustaf Jönsson-stipendiater, för att de med djupt allvar och befriande leklynne vitaliserat det lokala kulturlivet.
– Det var väldigt roligt och mycket överraskande, så det här är en riktigt bra dag för vår del, säger den stolta stipendiaten, Peter Bengtsson.

Konstnären Karl-Gustaf Jönssons skulpturer pryder delar av södra Halland. Han avled 1997 och året därpå anordnades en utställning till hans minne. Då överlät hans efterlevande systrar alla anspråk på konstnärens kvarlåtenskap.

Detta möjliggjorde att stipendiefonden kunde instiftas och delades ut första gången 1999.
– Det är ett sätt att föra hans namn vidare, säger Roland Andréasson, en gammal vän till konstnären, som sitter i kommittén för stipendiefonden.

Stipendiet ska gå till någon konstnärlig utövare med anknytning till södra Halland.

– Det viktiga är att man tar konsten på allvar i Karl-Gustafs anda och det tycker vi att årets stipendiater gör. Vi hoppas att Karl-Gustaf håller med oss och kan nicka bifallande från himlen, säger Roland Andréasson.
Förutom äran får stipendiaterna ett diplom och 10 000 kronor.

–Vi har knappt hunnit samla oss men det uppskattas och är roligt. Vi är väldigt upplyfta, glada och är otroligt hedrade över att få stipendiet, säger Peter Bengtsson.