Årsmöte 19/4 2018

Föreningen Gamla Laholm årsmöte

Teatersalongen 19/4 2018 kl. 19.00

Årsmötesförhandlingar

Stipendieutdelning ”Främjare av ord och bild”

Musikunderhållning
Kaffe och smörgås på Gröna Hästen

Dagordning

1 Öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötesekreterare
5. Val av två justeringsmän
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för 1 år
11. Val av två styrelseledamöter 2 år
12. Val av styrelsesuppleant 2 år
13. Val av revisorer 1 år
14. Val av revisorssuppleant 1 år
15. Val av valberedning tre ledamöter 1 år
16. Medlemsavgift för 2018
17. Övriga frågor och ordet är fritt
18. Mötets avslutande

%d bloggare gillar detta: