Kontakta oss

Ordförande Namn: Roy Karlsson E-mail: ordforande@gamlalaholm.nuMobilnr: 0721-820 089 Vice ordförande Namn: Sven Palmqvist E-mail:...

Denna sida är för Betala via inbetalningsavi till bankgironr. 5656-9536 detta kosta 75 kr per medlem. Ange namn och adress på avin medlemmar endast.
Log In Register