Identifiera bilden

Bland alla våra bilder finns några, som vi inte lyckats identifiera. Vi har ledtrådar och funderingar, men vi är inte helt säkra. 
Här är en bild, som nu blivit identifierad.

Denna gård låg i Restad by mitt emot plantskolan och revs på 1960-talet. På bilden syns Jöns Peter Andersson och hans hustru Lovisa tillsammans med barnen. Fr.v. Maria, hustrun Lovisa, Jenny, Edvard, Alma, Jöns Peter, Wilhelm och Pernilla, syster till Jöns Peter. Längst fram dottern Anna som gifte sig med riksdagsmannen Verner Andersson, Köpinge. Uppgifterna har vi fått av deras dotter Kerstin Ahlström.

Stort tack.