Detektiverna

Det gäller att identifiera alla inkommande bilder!
När är de tagna? Var? Vilka är personerna?
Två aktiva ”detektivgrupper” arbetar en eftermiddag i veckan med detta värdefulla arbete.

Grupp 1:s  deltagare är: Inger Bengtsson, Åke Eriksson, Ulla Gunnarsson,

Elna Larsson, Yrsa Jönsson, Inger Persson, Siv Trydell och Ingrid Nilsson.

Grupp 2:s  deltagare är: Ulla Gunnarsson, Bengt Hansson, Ingrid Nilsson,

Gunnar Ottosson,  Ove Pålsson, Nils-Åke Nilsson, Göran Trydell,

 Lars-Åke Sunesson och Siv trydell.