Bildarkiv

Bildarkiv

Gamla Laholms arkiv omfattar ca 40 000 fotografier från omkring år 1860 och framåt. Många kända laholmsfotografer är representerade. Arkivet är f n ej inlagt i någon databas, men förarbete till detta pågår.
Föreningen har också en mycket omfattande vykortssamling. Samlingarna är koncentrerade till i första hand Laholm/Mellbystrand och södra Halland.

Parti av Lagan nedanför Gamleby och kyrkan sett från Köpingelandet i början av seklet

Laxfiskaren Verner Bengtsson fångar pärlmusslor med en speciellt konstruerad kniptång, 1920-talet

Tvättbykning vid Smedjeån i Mellby.Fr v: Hanna (en av ”Höga Berg och djupa dalars” töser),

Fina Johansson (Fiska-Fina) och Jenny Olsson, ca. 1925

Tretton pojkar som badar i små badkar, det obligatoriska badet, en gång i månaden, 1920-talet